Logga in
Välkommen till vår hemsida för beställningar och produktinformation.

Transluma™ Glass Fiber Post- Intro kit (G-91620K)

1810:-


  • Tillverkad av: BISCO


Transluma™ Intro Post kit innehåller(art nr 7140):
 

Rotstift
ISO   90   5 st Glasfiberstift
ISO 100  3 st Glasfiberstift
ISO 120  3 st Glasfiberstift  
 

Reamers
ISO   70  1 Pre-Shaping borr
ISO   90  1 Rotrymmare
ISO 100  1 Rotrymmare
ISO 120  1 Rotrymmare


 

Transluma är anatomiska, röntgenkontrasterande och translucenta rotstift från BISCO. Translumastiften är uppbyggda av unidirektionella, förspända, glasfibrer bundna i en epoxyplastmatris. Konstruktionen ger stift med böjhållfasthet som överskrider den som metallstift har, men med en elasticitetsmodul liknande dentinets. Den låga e-modulen förmår att fördela spänningar snarare än att överföra och koncentrera spänningar i kvarvarande tandrot, som man ser med gjutna eller prefabricerade metallstift.

 

Transluma Glasfiber rotstift är utformade för att passa rotkanaler som instrumenterats med vanliga rotkanalfilar. Transluma finns i tre storlekar: ISO 90, 100 och 120. Till varje stiftstorlek hör en färgkodad rotkanalrymmare av motsvarande storlek. Dessutom finns en universell förborrningsreamer (grön) som man använder till att fastställa önskat rotstiftsdjup.

 

Transluma har en styvhet som ligger nära dentinets egen elasticitetsmodul. Tabellen nedan visar styvheten för respektive stiftstorlek. Böjhållfastheten är hög, cirka 5-10 gånger starkare än komposituppbyggnadsmaterialet.

 

Vid cementering av Transluma kan man välja olika cementeringstekniker. BisCem® från Bisco är ett lättanvänt, självetsande och självbondande dualcement. Samtliga adhesivsystem från Bisco passar för cementering av Transluma-stift tillsammans med ett lämpligt kompositcement från Bisco t ex Duo-Link® Universal, dualhärdande, Bisco C&B™ Cement eller med ett pelarcement-material som CoreFlo™ D/C eller BisCore™.
 

Nyckelfördelar

  • Translucent för utmärkt estetik.
  • Konisk form för bästa passform med konservativ rotkanalpreparation.
  • Rotstift med styvhet motsvarande dentinets styvhet.  
  • Lätta att avlägsna vid revisionsbehov.
  • Röntgenkontrast som ger synlighet på röntgen.


Böjhållfasthet (MPa)
ISO 90 ISO 100 ISO 120
994 903 819

 

Böjstyvhet (GPa)
ISO 90 ISO 100 ISO 120
18 14 12


Transluma Post refill

ISO  90  5 st Glasfiberstift   (art nr 7141)
ISO 100  5 st Glasfiberstift  (art nr 7142)
ISO 120  5 st Glasfiberstift  (art nr 7143)

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Google+ Skicka till kompis
^ Upp ^