Logga in
Gör snabb beställning utan registrering eller logga in för att se tidigare beställningar!

All-Bond TE® Starter Kit (B-36100K)

1392:-


  • Tillverkad av: BISCO


ALL-BOND TE® starter kit (art nr 8000) innehåller:

1 ACE mikrodosdispenser

2 patroner med All-Bond TE à 2ml (4ml)

1 spruta med Uni-Etch fosforsyra etsgel 32% med 15 mikroblå kanlyer

 

ALL-BOND 3 / TE är ett dualhärdande universellt dentalt adhesivsystem som är kompatibelt med alla dentala material. Det bygger på en förbättrad ALL-BOND 2® teknologi vilket innebär att ALL-BOND 3 är relativt mer hydrofobt. Detta för att förbättra hållbarheten i bindningen. Den etanolbaserade sammansättningen kräver färre skikt. En 6-års utvärdering av All-Bond 3 visar att enbart primerskiktet behöver appliceras och att det efterföljande resinskiktet är valfritt ur hållbarhetssynpunkt. All-Bond 3 innehåller en starkt korsbindande monomer som förhindrar vattentransport genom primerskiktet och gör detta hydrofobt. Ett efterföljande resinskikt underlättar dock adaptationen av viskösa kompositer. Se mer nedan om de unika egenskaperna hos All-Bond 3 resin.  

 

ALL-BOND TE är en användarvänlig variant där primer Part A och B ligger i patroner som monteras i pipett och trycks fram droppvis med minimalt spill på ett arbetshygieniskt sätt.    

ALL-BOND 3 RESIN är en hydrofob och radiopak resin med filler. Röntgentätheten tydliggör fyllningarnas extension och minskar risken för feldiagnostik av karies. ALL-BOND 3 RESIN innehåller inte HEMA-resin. Frånvaron av HEMA i resinlagret är en eftersträvad egenskap som gör skiktet mindre känsligt för vattenupptag. Vattenabsorbtion kan vara en viktig orsak till nedbrytning av bindningen liksom fortsatt kariesprogression.

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Google+ Skicka till kompis
^ Upp ^