Logga in
Välkommen till vår hemsida för beställningar och produktinformation.

Köpvillkor

HULTÉN & Co ab allmänna försäljningsvillkor

Dessa omfattar förbruknings- och utrustningsprodukter, service och reservdelar.

Priser

Ordertotal vid beställning via hemsidan är preliminär. Beställning uppdateras med orderbekräftelse per mail som tar hänsyn till rabatter, avtal, kampanjer, frakt och leveranstid.

Beställare har rätt att före expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning.

Allmän ångerrätt för nätbeställning tillämpas.

Priser debiteras enligt Hultén & Co  AB’s vid beställningstillfället gällande prislistor plus moms. Om inte annat avtalats har säljaren alltid rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter, växelkursförändringar eller höjda leverantörspriser.

Leverans och leveranstid
Om ej annat överenskommits, är varan såld fritt säljarens lager. Leveransdag inte annat överenskommits skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Hultén & Co's leverantör eller köparen skall leveranstiden förlängas i motsvarande mån.

För utrustning
Leverans senare än 20 dagar efter orderdatum orderbekräftas. Orderbekräftelsen är bindande om inte köparen inom 10 dagar från orderdatum begär ändring.

Emballage och frakt
Priserna inkluderar emballage. Emballage bortforslas av köparen. Debitering av frakt förbehålles.

Retur- och bytesrätt
Retur och bytesrätt avser hos Hultén & co A normalt lagerförda produkter och gäller inom 10 dagar från leveransdatum i obruten originalförpackning. Kreditering sker först sedan returen kommit Hultén & co AB tillhanda. Vid returer pga felbeställning eller orsak som inte kan lastas Hultén & Co AB förbehålls rätten att kreditera produktpriset med 15% avdrag (max 250:-) samt med avdrag för fraktkostnad. Returer skall ske med betald frakt till Hultén & co AB eller med översänd returetikett till Limhamnsgårdens allé 17, 216 16 MALMÖ. Undantag för returrätt gäller specialbeställningar, inkluderade beställningar omfattande större volymer eller större antal viss produkt, såvida inte fel på produkten föranleder retur.
Transportskador och förkommet gods.

Hultén & Co förmedlar gods på valfritt sätt, vanligen per post eller företagspaket, såvida inte kunden specifikt anger befordringssätt. Köparen står risken för transportskador och förkommet gods. Köparen (godsmottagaren) bör omedelbart reklamera felet till ansvarigt transportföretag.

Reklamationer
Reklamationer skall alltid göras till Hultén & Co AB inom 10 dagar från fakturadatum.

GARANTI
Försäljningsgaranti
12 månaders garanti lämnas på dentala bordsapparater (härdljus mm). Garantin omfattar arbetstid vid konstruktions-, material- eller tillverkningsfel inklusive utbyte av felaktiga delar. Verkstadsreparationer utförs av till Hultén & Co AB anlitad. Kostnader för emballage, frakter till Hultén & Co AB och/eller reskostnad eller liknande kostnader betalas av köparen.

Garantitiden räknas från fakturadatum. En förutsättning för erhållande av garanti är att produkten brukats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om garanti åberopas skall köparen samtidigt uppvisa faktura avseende den aktuella produkten.

Garanti omfattar ej
· Normalt slitage, förslitnings- och förbrukningsdelar såsom o-ringar, packningar, glöd- och halogenlampor, element och liknande.
· Fel uppkomna p g a felaktigt handhavande och/eller skötsel.
· Fel uppkomna p g a fuktighet i drivluft eller att av tillverkarens rekommenderat rengöringsmedel/smörjmedel ej använts.

Reservdelsgaranti
På reservdelar installerade av Hultén & Co tekniker lämnas 3 månaders garanti från reparationsdatum. Garantin omfattar arbetstid, restid och reskostnad vid konstruktions-, material- eller tillverkningsfel inklusive utbyte av felaktiga delar.

Hultén & Co AB 2003-10, 2014-09

 

 

 

 

 

 

 

 
^ Upp ^